COMITÉ BARNEVELD / STICHTING ONTMOETING

Wie zijn wij
In 1999 wordt door een groepje actieve Barnevelders een comité opgericht met als doel geld in te zamelen voor de Stichting Ontmoeting. Inmiddels ruim 15 jaar verder mogen wij als comité nog altijd actief bezig zijn om dit doel te verwezenlijken. Dit gebeurde o.a. door het organiseren van fietstochten, concerten en een huis-aan-huiscollecte. Ook werd er zo mogelijk mee gedaan met landelijke acties van de stichting als bijvoorbeeld de speculaasactie.

Op dit moment bestaat het comité uit 6 comitéleden. Arend Kleijer maakt sinds 2003 deel uit van het comité en Pieter van de Braak sinds 2008. Alie van van de Munt, Niklas Bouwman, Miranda van Lagen en Willem Kampert hebben zich in het voorjaar van 2017 bij het comité gevoegd. Een kleine club met grote ambities, zoals het organiseren van de Herfstfair in Otterlo. Het comité mag zich gesteund weten door een grote groep vrijwilligers en schaduw-comitéleden die hen met raad en daad bijstaan.

Wat doen wij

Gezien het drukke privéleven van de comitéleden focussen wij ons op dit moment op 1 activiteit, nl.: de Herfstfair Otterlo. Het idee om een fair te organiseren is tot stand gekomen tijdens een gesprek met Jan van den Herik van Groencentrum De Bruine Meren. Beide partijen zagen het als een leuke uitdaging om deze fair op te zetten. In oktober 2015 hebben we de eerste Herfstfair mogen houden en dat viel in de smaak en vroeg om een vervolg. Die was er dan ook in oktober 2016, iets groter en breder opgezet dan het jaar er voor, en met succes. Het aantal bezoekers was zeker het dubbele van het jaar er voor en zorgde daarmee ook voor een prachtige opbrengst voor Stichting Ontmoeting. Vol enthousiasme en frisse ideeën zijn we weer aan de slag gegaan met de Herfstfair Otterlo 2017 en hopen dan ook dat het vele werk beloond mag worden. Graag ontmoeten wij u op een van beide dagen in Otterlo.

Wat drijft ons
Allereerst is het leuk en uitdagend om als groep succesvolle activiteiten te ontplooien. Maar dat is niet in hoofdzaak onze drijfveer: dat zijn de cliënten van Ontmoeting die we op verschillende avonden hebben mogen ontmoeten. Hun verhalen, hun hoop en hun dankbaarheid voor de hulp en aandacht die zij van de medewerkers en vrijwilligers van Ontmoeting mogen krijgen, zijn voor ons redenen te over om dit comitéwerk voor Stichting Ontmoeting te doen.

Stichting Ontmoeting
Deze stichting biedt, op basis van christelijke naastenliefde, professionele hulp aan onze dak- en thuisloze medemens. De hulp die geboden wordt varieert van praktische diensten zoals eten en een douche tot een time-outperiode en intensieve begeleiding. Dit gebeurt op verschillende locaties in het land. Meer informatie over Stichting Ontmoeting kunt u vinden op www.ontmoeting.org